Aktuellt

2016-05-25
SFÄP:s årliga symposium 21 oktober, 2016
Välkommen till Svensk Förening för Äldrepsykiatri årliga symposium i samband med årsmötet
fredag 21 oktober 2016 på Nobel Forum i Stockholm.

2016-03-30
Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokollet från den 23 oktober 2015 (.pdf) »

2016-02-10
Inbjudan till kurs i Äldrepsykiatri 11-15 april 2016 i Stockholm .(pdf)
Till inbjudan »

2015-12-01
Målbeskrivning för tilläggsspecialiteten Äldrepsykiatri .(pdf)
Till dokumentet »


Fler nyheter »

Svensk Förening för Äldrepsykiatri

Svensk Förening för Äldrepsykiatri bildades 1998 utifrån att läkare med intresse för äldrepsykiatri hade ett behov av ett forum för läkare.

Äldrepsykiatri omfattar såväl demenssjukdomar som depression, psykos, konfusion och andra tillstånd med psykiska symptom oavsett orsak. Ansvaret för äldrepsykiatrin är uppdelad på olika sätt i sjukvården runtom i landet.

Äldrepsykiatri är formellt inte en medicinsk specialitet i Sverige, till skillnad från bl.a. England, USA och Australien. I Sverige sköts äldrepsykiatrin av intresserade läkare framför allt inom psykiatri, allmänmedicin, geriatrik och neurologi. Behovet av äldrepsykiatrisk kompetens har ökat parallellt med stigande livslängd, medicinska framsteg och samhällets självklara krav på en god vård även för våra äldsta medborgare.

Medlemskap är öppet för läkare med intresse för äldrepsykiatri.

Comments are closed.