Aktuellt

2019-09-03
Nationellt symposium 18:e oktober 2019: Alzheimers sjukdom inför 2020-talet
I samband med symposiet hålles SFÄP:s årsmöte.
Till anmälan och program »

2019-05-30
Rapport om 20 år med SFÄP
I samband med vårt 20-årsjubileum har Elizabeth Aller och Karin Sparring-Björkstén skrivit om SFÄP i majutgåvan av The Old Age Psychiatrist, vår brittiska systerorganisations nyhetsbrev.
Till nyhetsbrevet »

2019-05-09
Debattartikel SvD fjärde maj 2019: ”Psykiskt sjuka äldre bör få mer än medicin”
SFÄP:s Karin Sparring-Björkstén och Elizabeth Aller med flera: Ge äldre personer med depression bättre tillgång till andra insatser och behandlingsformer.
Till artikeln på SvD:s hemsida »

2019-04-02

Kurs i psykoterapeutiska behandlingsmetoder för äldre
I september börjar en psykoterapikurs med inriktning på behandling av äldre patienter. Kursen arrangeras av SAPU och vänder sig i första hand till ST-läkare i psykiatri och äldrepsykiatri. Anmälan är öppen till 2019-06-01.
Mer info och anmälan på SAPU:s hemsida »

2018-09-06
Inbjudan Nationellt Symposium 19 oktober 2018
Inbjudan till nationellt symposium på Nobel Forum 19 oktober 2018
Mild till måttlig depression hos äldre – hur kan vi hjälpa?
Läs programmet »

2018-02-27
Bilder från symposium “Äldrepsykiatri vid livets slut”
Årets symposium i regi av Svensk Förening för Äldrepsykiatri med tema ”Äldrepsykiatri vid livets slut” hölls i samband med föreningens årsmöte.
Läs mer »

 

2018-02-05
Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll från den 27 oktober 2017 (.pdf) »


Fler nyheter »

Svensk Förening för Äldrepsykiatri

Svensk Förening för Äldrepsykiatri bildades 1998 utifrån att läkare med intresse för äldrepsykiatri hade ett behov av ett forum för läkare.

Äldrepsykiatri omfattar såväl demenssjukdomar som depression, psykos, konfusion och andra tillstånd med psykiska symptom oavsett orsak. Ansvaret för äldrepsykiatrin är uppdelad på olika sätt i sjukvården runtom i landet.

Äldrepsykiatri är sedan 2015 en tilläggsspecialitet till specialiteterna psykiatri och geriatrik, liksom i bl.a. England, USA och Australien. Antalet specialister är ännu lågt och äldrepsykiatrin sköts av intresserade läkare framför allt inom psykiatri, allmänmedicin, geriatrik och neurologi. Behovet av äldrepsykiatrisk kompetens har ökat parallellt med stigande livslängd, medicinska framsteg och samhällets självklara krav på en god vård även för våra äldsta medborgare.

Medlemskap är öppet för läkare med intresse för äldrepsykiatri.

Comments are closed.