Läkarnas specialisttjänstgöring

2014-09-16

Socialstyrelsen har utarbetat nya bestämmelser och målbeskrivningar för läkarnas specialisttjänstgöring där också målbeskrivningen för tilläggsspecialiteten Äldrepsykiatri finns med. Underlaget är nu ute på remiss och finns nu att ta del av.

Kom gärna med synpunkter. Svar ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 30 september 2014.

Dokument

Målbeskrivning ST Äldrepsykiatri 2014-06-17 » (.pdf)
Önskas mer information finns komplett material hos Elizabeth Aller.
Kontakt Elizabeth: elizabeth.aller@ltblekinge.se

 

Comments are closed.