Nyhetsarkiv

6 september, 2018

Inbjudan till Nationellt Symposium 19 oktober 2018 (.pdf)

Inbjudan till nationellt symposium på Nobel Forum 19 oktober 2018
Mild till måttlig depression hos äldre – hur kan vi hjälpa?


5 februari, 2018

Utbildning (.pdf)

Kurs i Äldrepsykiatri 9-13 april 2018 i Stockholm, öppen för alla att söka.


5 februari, 2018

Årsmötesprotokoll (.pdf)

Årsmötesprotokoll från den 27 oktober 2017


8 september, 2017

Remissvar på utredningen SOU 2017:21 (.pdf)

Svensk Förening för Äldrepsykiatri har i samverkan med Svensk Psykiatrisk Förening skrivit ett remissvar på utredningen SOU 2017:21 ”Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer”


8 september, 2017

Inbjudan till nationellt symposium på Nobel Forum i Stockholm fredag 27 oktober 2017 (.pdf)

”Äldrepsykiatri vid livets slut”
”Old Age Psychiatry at the End of Life”
Svensk Förening för Äldrepsykiatri årsmöte sker samma dag.


5 mars, 2017
Bilder från symposium 21 oktober 2016
I samband med årsmöte för Svensk Förening för Äldrepsykiatri hölls vårt årliga symposium som även denna gång var välbesökt och uppskattat.


17 augusti, 2017
Seminarium Multisjuka äldre
Sammanfattning av seminarium ordnat av Dagens Medicin om Multisjuka äldre 2017-04-04 i Stockholm (.pdf)


28 december, 2016
Protokoll konstituerande styrelsemöte
Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte 1 november 2016.


28 december, 2016
Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll från den 21 oktober 2016.


21 december, 2016
EAGP Newsletter
Svensk Förening för Äldrepsykiatri är medlem i European Association of Geriatric Psychiatry. Karin Sparring Björkstén medverkar i höstens utgåva av EAGP Newsletter.


9 december, 2016
Kurs i Äldrepsykiatri
Kurs i Äldrepsykiatri 27-31 mars 2017, Stockholm.


12 september, 2016
Program för årets symposium
Program för året symposium ”Kan demens förebyggas eller fördröjas?” som sker i samband med
årsmötet för Svensk Förening för Äldrepsykiatri 21 oktober 2016.
Lokal Nobel Forum i Stockholm.


30 mars, 2016
Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokollet från den 23 oktober 2015 (.pdf)


10 februari, 2016
Inbjudan till kurs i Äldrepsykiatri 11-15 april 2016 i Stockholm .(pdf)


1 december, 2015
Målbeskrivning för tilläggsspecialiteten Äldrepsykiatri .(pdf)


24 november, 2015
Verksamhetsberättelse
Årets nationella symposium till Docent Per Allards minne.


24 september, 2015
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Äldrepsykiatri, verksamhetsåret 2014 – 2015 (.pdf)


19 augusti, 2015
Docent Per Allard har avlidit
Han var en av initiativtagarna till bildandet av Svensk Förening för Äldrepsykiatri
och han har bidragit mycket till föreningens arbete och spridandet av kunskap kring äldrepsykiatriska frågor.
Minnesskrift från Per Allards barn, Västerbottens-Kuriren 29/7, 2015 »
Minnesskrift från arbetskamrater och styrelsemedlemmar (SFÄP) Västerbottens-Kuriren 5/8, 2015 »


19 mars, 2015
Utbildningsmaterial
Frågor och svar om äldrejuridik (.pdf)


16 september, 2014, 2014
Läkarnas specialisttjänstgöring
Socialstyrelsen har utarbetat nya bestämmelser och målbeskrivningar för läkarnas specialisttjänstgöring där också målbeskrivningen för tilläggsspecialiteten Äldrepsykiatri finns med.


9 september, 2014, 2014
Årsmöte Nobel Forum 17 oktober 2014
Inbjudan till Nationellt symposium i samband med årsmöte för Svensk Förening för Äldrepsykiatri ”Konfusion hos äldre” på Nobel Forum 17 oktober 2014.


4 april, 2014
Kongress i Gerontologi
22:a Nordiska Kongressen i Gerontologi den 25-28 maj 2014 i Göteborg


22 mars, 2014
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Äldrepsykiatri, verksamhetsåret 2012 – 2013 (.pdf)


18 februari, 2014
Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokollet från den 25 oktober 2013 (.pdf)


30 januari, 2014
Kurs Äldrepsykiatri utom demenser
24-28 mars 2014, i Stockholm.


28 november, 2013
Personlized Geriatric Medicine
Berzelius symposium 88, 20–22 August 2014 in Stockholm.


28 november, 2013
Bilder årsmöte 2013
Bildkavalkad med föreläsare och styrelsemedlemmar från ett välbesökt och uppskattat årsmöte på Nobel Forum.


30 oktober, 2013
Pressmeddelande
Svensk Förening för Äldrepsykiatri kallar Överläkare Lise-Lotte Risö Bergerlind till hedersledamot.


6 september, 2013
Årsmöte 25 oktober 2013, Nobel Forum Stockholm
Årets tema är “Sömn och sömnstörningar i åldrandet”.


6 september, 2013
”Otydliga regler tvingar vårdpersonal bli lagbrytare”
Artikel i DN av Karin Sparring Björkstén.


6 september, 2013
Socialstyrelsen skjutit på datum för när subspecialisering träder i kraft.


7 maj, 2013
Nyutkommen bok
Äldrepsykiatri, kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Huvudredaktör Karin Sparring Björkstén.


7 maj, 2013
Årsmöte
Fredag 25 oktober 2013 med Sömnstörningar som tema. Plats Nobel Forum, Stockholm.


25 januari, 2013
Äldrepsykiatri blir egen tilläggsspecialitet
Socialstyrelsen har beslutat att Äldrepsykiatri blir egen tilläggsspecialitet from 2014.


25 januari, 2013
Äldrepsykiatri – kliniska riktlinjer för utredning och behandling under tryckning
Releasefest 13 mars i samband med halvdagssymposium på SPF´s kongress.


25 januari, 2013
Svenska Psykiatri Kongressen, Stockholm 13-15 mars 2013


25 januari, 2013
Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokollet från den 12 oktober 2012 (.pdf)


22 november, 2012
Bilder från årmötet
Bilder från årsmötet som hölls den 12 oktober


12 september, 2012
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012 (.pdf)
Här kan du läsa SFÄPs verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011


16 augusti, 2012
Inbjudan till årsmöte: 12 oktober 2012, Nobel Forum


30 maj, 2012
Äldrepsykiatri kan bli en egen tilläggsspecialitet!
Socialstyrelsen har efter översyn av läkarnas specialitetsindelning, till vår stora glädje, föreslagit att Äldrepsykiatri ska bli en egen tilläggsspecialitet.


30 maj, 2012
SFÄPs årsmöte 12 oktober 2012
Årsmötet i år hålls på Nobel Forum, KI. Temat är Psykiska och Kognitiva symtom vid Parkinsons sjukdom. Resestipendium utlyses för läkare utan specialist kompetens med intresse för äldre. Ansökan sändes per mail till Karin Sparring Björkstén med motivation.


30 maj, 2012
Metis kurs i Äldrepsykiatri – Umeå 24-26 oktober 2012


30 maj, 2012
SFÄP medverkat i flera tidskrifter
Svensk Förening för Äldrepsykiatri medverkat med flera artiklar i tidskriften Äldre i Centrum samt även medverkat i temanummer om äldre i tidskriften Psykisk Hälsa.


12 december, 2011
Bilder från SFÄP årsmöte 2011 i Nobel Forum
Nu kan du se bilder från SFÄP:s årsmöte som hölls i Nobel Forum.


2 november, 2011
Pressmeddelande
Underläkare Melker Löwenhoff vid Geriatriska kliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping har fått Svensk Förening för Äldrepsykiatris stipendium till Ann-Kathrine Granérus’ minne. Stipendiet delades ut vid Svensk Förening för Äldrepsykiatris årsmöte på Nobel Forum.


2 november, 2011
Årsmötesprotokoll från den 21 oktober 2011 (.pdf)
Protokoll fört vid årsmöte med Svensk Förening för Äldrepsykiatri den 21 oktober 2011 på Nobel Forum, Karolinska Institutet, Stockholm.


2 november, 2011
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 (.pdf)
Här kan du läsa SFÄPs verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011


18 september, 2011
Sök resestipendium till SFÄP:s utbildningsdag
Föreningen utlyser resestipendium till minne av Professor Ann-Kathrine Granérus till yngre läkare för att komma och deltaga på SFÄP utbildningsdag i samband med årsmötet. Välkommen att maila Karin Sparring Björkstén.


9 september, 2011
Utbildningsdag med tema “Psykologiska och kognitiva följder av stroke (.pdf)
Utbildningsdag med tema “Psykologiska och kognitiva följder av stroke” anordnas i Nobel Forum, Karolinska Institutet, Stockholm i samband med föreningens årsmöte fredag 21 oktober 2011.


24 augusti, 2011
Education and research in Geriatric Psychiatryi
39th Congress of European Association of Geriatric Psychiatry (EAGP) 2-4 nov 2011, Porto, Portugal


21 april, 2011
Kurs i Äldrepsykiatri
Kurs i Äldrepsykiatri för AT-läkare och ST-läkare kommer att hållas i Stockholm under maj 2011. Kursledare: Karin Sparring Björkstén.


21 februari, 2011
Bilder från årsmötet den 12 november 2010
Här kan du se bilder från årsmötet den 12 november 2010 på Nobel Forum, Karolinska Institutet, Stockholm.


28 januari, 2011
Årsmötesprotokoll från den 12 november 2010 (.pdf)
Protokoll fört vid årsmöte med Svensk Förening för Äldrepsykiatri den 12 november 2010 på Nobel Forum, Karolinska Institutet, Stockholm.


26 oktober, 2010
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009-2010 (.pdf)
Här kan du läsa SFÄPs verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009-2010


28 september, 2010
Inbjudan till nationellt symposium. “Det goda åldrandet” och SFÄP:s årsmöte (.pdf)
Välkommen till Karolinska Institutet fredagen den 12 november 2010. Här kan du läsa programmet och anmäla dig.


16 mars, 2010
SFÄP medverkar på Svenska Psykiatrikongressen
Svenska Psykiatrikongressen 2010 äger rum på Södra Teatern i Stockholm 17-19 mars.


16 februari, 2010
Ny hemsida
Svensk Förening för Äldrepsykiatri har fått en ny hemsida.


16 februari, 2010
2 nya styrelsemedlemmar
Föreningen har fått 2 nya styelsemedlemmar. Patrik Mattsson, medlemsansvarig och Ingmar Skoog.


16 februari, 2010
Inbjudan till kurs i Äldrepsykiatri utom demenser (.pdf)
22-26 mars 2010 i Stockholm. Kurs syftar till att ge en kliniskt relevant översikt över vanliga psykiska sjukdomar utom demenser hos äldre.


16 februari, 2010
Läkarens roll när den äldre patienten inte förstår vad saken gäller
Temadag om äldrejuridik, onsdag 14 april 2010 i Stockholm.


16 februari, 2010
Årsmötesprotokoll från den 25 september 2009 (.pdf)
Protokoll fört vid årsmöte med Svensk Förening för Äldrepsykiatri den 25 september 2009 på Nobel Forum, Karolinska Institutet, Stockholm.


Comments are closed.