Äldrepsykiatri kan bli en egen tilläggsspecialitet!

2012-05-30

Socialstyrelsen har efter översyn av läkarnas specialitetsindelning, till vår stora glädje, föreslagit att Äldrepsykiatri ska bli en egen tilläggsspecialitet.

Med anledning av detta har Svensk Förening för Äldrepsykiatri avgivit remissvar till Svenska läkarförbundet och Socialstyrelsen i samarbete med Svensk Psykiatrisk Förening.

Läs mer i artikel från Socialstyrelsen

 

 

 

Comments are closed.