Årets nationella symposium till Docent Per Allards minne – 2015

Årets nationella symposium till Docent Per Allards minne ”Depressioner hos äldre” var välbesökt och mycket uppskattat. Föreläsarna belyste angelägna områden. Bildkavalkad med föreläsare och ny styrelse för Svensk Förening för Äldrepsykiatri följer.

T.v. Depressionernas epidemiologi, professor Ingmar Skoog.
T.h. SBU-rapporten om depression hos äldre, docent Anne Tham.

T.v. Den nya specialiteten äldrepsykiatri, med dr Karin Sparring Björkstén.
T.h. Vaskulär depression, bakgrund till depression hos äldre, docent Ingvar Karlsson

T.v. Non-pharmacological Interventions for elderly patient with depression, professor Torsten Katz, Berlin
T.h. Depressioner och suicide hos samer, professor Lars Jacobsson

Prevention av depression hos äldre, professor Marie Åsberg

Styrelsen för Svensk Förening För Äldrepsykiatri.
Bakre raden från vänster: Ingvar Karlsson, Ingmar Skoog.
Främre raden från vänster: Anna Lindblad, Gertrud Sjövall, Elizabeth Aller, Karin Sparring Björkstén.

Comments are closed.