Bilder årsmötet 2012

Svensk Förening för Äldrepsykiatri i samarbete med Stockholms läns läkemedelskommitté höll ett välbesökt och mycket uppskattat symposium till minne av professor Ann-Kathrine Granerus med tema Psykiska och kognitiva symptom vid Parkinsons sjukdom. I samband med detta hölls föreningens årsmöte.

Symposium till minne av professor Ann-Kathrine Granerus

Symposium till minne av professor Ann-Kathrine Granerus

Öl Tove Henriksen

Öl Tove Henriksen

Doc Per Svenningson

Doc Per Svenningson

Styrelsen SFÄP

Styrelsen SFÄP

Prof Dag Aarsland

Prof Dag Aarsland

Prof Johan Lökk

Prof Johan Lökk

Med dr Sven Pålhagen

Med dr Sven Pålhagen

Comments are closed.