Bilder från symposium “Äldrepsykiatri vid livets slut”

Årets symposium i regi av Svensk Förening för Äldrepsykiatri med tema ”Äldrepsykiatri vid livets slut” hölls i samband med föreningens årsmöte.

Symposiet var välbesökt och givna föreläsningar mycket uppskattade. Vid årsmötet utsågs Vladimirs Kuznecovs till Hedersledamot i föreningen. Styrelsen fick välkommet tillskott av två yngre kollegor, Sarantos Stasinakis och Robert Sigström. Tidigare ledamot Per Johansson avtackades.

Dr Sujoy Mukherjee – Cognition, Autonomy and Vulnerability

Med dr Mikaela Luthman – Pharmacology when dying

Med dr Anna Lindblad – Physician assisted suicide

Med dr Caroline Ingre – Att dö i ALS

Prof Margda Waern – Varför bestämde Du Dig för att ta Ditt liv?

Dr Vladimirs Kuznecovs och Med dr Karin Sparring Björkstén

Nya styrelsen förutom Robert Sigström

Med dr Per Johansson och Dr Elizabeth Aller

Comments are closed.