Pressmeddelande

2013-10-30

Överläkare Lise-Lotte Risö BergerlindSvensk Förening för Äldrepsykiatri kallar Överläkare Lise-Lotte Risö Bergerlind till hedersledamot.

Svensk Förening för Äldrepsykiatri har vid årsmötet 25 oktober 2013 på Nobel Forum, Karolinska Institutet beslutat att till hedersledamot kalla f. ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen Överläkare Lise-Lotte Risö Bergerlind, Göteborg.

Lise-Lotte Risö Bergerlind har under sin tid som ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen fört fram betydelsen av Äldrepsykiatri. Samarbetet mellan Svensk Förening för Äldrepsykiatri och Svenska Psykiatriska Föreningen har fördjupats på flera sätt.

Lise-Lotte Risö Bergerlind har aktivt stöttat Svensk Förening för Äldrepsykiatris arbete att göra Äldrepsykiatri till tilläggspecialitet, vilket nu kommer att ske. Föreningarna har tillsammans skapat boken ”Kliniska Riktlinjer i Äldrepsykiatri” (Gothiafortbildnings förlag 2013). Gemensamma fortbildningsinsatser har gjorts och föreningarna har hjälpt varandra skriva viktiga remissvar.

Lise-Lotte Risö Bergerlind har under sin ordförandetid tagit upp äldrepsykiatri som en fullvärdig medlem i den psykiatriska familjen, varför hon kallas till hedersledamot av Svensk Förening för Äldrepsykiatri.

2013-10-30

För Svensk Förening för Äldrepsykiatri

Elizabeth Aller, ordförande

Karin Sparring Björkstén, tidigare ordförande

www.aldrepsykiatri.se

 

Comments are closed.