Pressmeddelande

2011-11-02

Underläkare Melker Löwenhoff och Karin Sparring Björkstén Underläkare Melker Löwenhoff vid Geriatriska kliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping har fått Svensk Förening för Äldrepsykiatris stipendium till Ann-Kathrine Granérus’ minne. Stipendiet delades ut vid Svensk Förening för Äldrepsykiatris årsmöte på Nobel Forum.

Ann-Kathrine Granérus (1939-2011) var landets första kvinnliga professor i geriatrik. Hon hade många viktiga uppdrag vid Hälsouniversitetet i Linköping och verkade i inom en rad professionella organisationer. Ann-Kathrine Granérus’ forskning handlade framför allt om Parkinsons sjukdom. Hon var en mycket uppskattad läkare och medmänniska och ett föredöme för yngre läkare.

Underläkare Melker Löwenhoff tar emot Svensk Förening för Äldrepsykiatris stipendium till professor emerita Ann-Kathrine Granérus’ minne av f. ordförande Karin Sparring Björkstén på Nobel Forum. Foto: Docent Ingvar Karlsson. 

För styrelsen för Svensk Förening för Äldrepsykiatri
Karin Sparring Björkstén
Tidigare ordförande
Mobil 070-484 05 21

 

Comments are closed.