Om föreningen

Svensk Förening för Äldrepsykiatri

Är ett forum för läkare med intresse för äldrepsykiatri

Vill att äldrepsykiatri skall vara ett självklart inslag i utbudet av sjukvård

Arrangerar ett vetenskapligt möte med internationella föreläsare varje år

Har låtit översätta och publicera WHO:s konsensusdokument till svenska och lettiska

Har kontakt med systerorganisationer i andra länder.

Har genomfört två nationella inventeringar av äldrepsykiatriska vårdresurser

Har genomfört två nationella inventeringar av inslaget av äldrepsykiatri i läkarutbildningen.

Arrangerar vidareutbildningskurser för läkare tillsammans med Stockholms Läns Läkemedelskommitté.

Svarar på remisser främst från Socialstyrelsen och Socialdepartementet och deltar i hearings arrangerade av myndigheter

Skriver artiklar och deltar i samhällsdebatter

Medlemskap är öppet för läkare med intresse för äldrepsykiatri

Comments are closed.