Syfte

Syftet med Svensk Förening för Äldrepsykiatri är att:

Öka och sprida kunskaper och erfarenheter om äldrepsykiatri.

Verka som påtryckningsgrupp och remissinstans.

Verka för att all personal inom vården får tillräckliga kunskaper inom äldrepsykiatri.

Verka för ett samarbete mellan äldrepsykiatri, primärvård, övrig sjukvård och socialtjänst.

Verka för att äldrepsykiatrin utvecklas till en medicinsk specialitet.

Verka för en samverkan och integration mellan olika synsätt och metoder inom äldrepsykiatrin.

Verka för att patienternas psykosociala situation och behov beaktas.

Verka för att äldrepsykiatrisk kompetens även användas på neuropsykiatriska frågeställningar hos yngre patienter.

Comments are closed.