Rapporter och utredningar

Äldrepsykiatrin inventerad i Sverige

Äldrepsykiatrin i Sverige måste utvecklas inte avvecklas. Ny inventering visar dystra resultat Specialiserad verksamhet för äldre med vanliga psykiska sjukdomar som depression, ångest och psykos saknas i majoriteten av landets 21 landstingsområden, visar en inventering av äldrepsykiatrin. Ytterligare försämringar har skett sedan den förra inventeringen 1999-2000 och resultaten är alarmerande, anser författarna.
Läs rapporten (pdf)

WHO-dokument om äldrepsykiatrin

Lausanne konsensusuttalande angående äldrepsykiatri – WHO-dokumentet om äldrepsykiatri, en produkt av ett intensivt samarbete mellan World Psychiatric Organisation (WPA) och WHO har översatt till svenska på initiativ av SFÄP.
Läs rapporten (pdf)

Målbeskrivning Äldrepsykiatri WHO rapport 2009 (pdf)

The European Health Report 2002 (pdf)

Comments are closed.